THE FOURTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRATEGIC AND
SECURITY STUDIES

BEYKENT UNIVERSITY
STRATEGIC RESEARCH CENTER

FINAL PROGRAM OF SPACE SECURITY AND AVIATION TECHNOLOGIES SYMPOSIUM

SPACE SECURITY AND AVIATION TECHNOLOGIES

APRIL 14, 2011
İSTANBUL

SEMPOZYUMA KATILACAKLAR İÇİN HESAP NO.LARI !!!...

Sempozyuma sempozyuma dinleyici veya bildiri sunmak için katılacak olanlar Call For Paper'da yer alan ücret miktarını ilişikte bulunan hesap no.larına yatırarak, dekontlarını (posta veya fax ile) merkezimize ulaştıracaklardır. Hesap No.ları için tıklayınız...

http://iss.beykent.edu.tr/

Beykent University Strategic Research Center (BUSRC) invites proposals for individual papers or complete sessions/panels for its annual 4th BUSRC Symposium on Strategic and Security Studies to be held on April 14, 2011 in Istanbul, Turkey. All proposals for papers, sessions, and panels should be summitted before March 05, 2011.